Supply and Demand

การของมีและความต้องการเป็นแนวคิดพื้นฐานในการซื้อขายและเศรษฐศาสตร์ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดราคาของทรัพย์สินหรือสินค้า นี่คือคำอธิบาย:

  1. Supply: นี่แสดงถึงปริมาณของทรัพย์สิน เครื่องมือ หรือหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ว่าพร้อมขายในตลาด มักแสดงบนเส้นโค้งการจัดหาซึ่งเป็นการแสดงผลกราฟของปริมาณของทรัพย์สินที่โปรดตัวรับขายในระดับราคาต่าง ๆ โดยทั่วไปเมื่อราคาของทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ปริมาณที่จัดหาก็มักจะเพิ่มขึ้นด้วยเพราะผู้ผลิตมีแรงจูงใจในการขายมากขึ้นในราคาสูงขึ้น

  2. Demand: นี้แสดงถึงปริมาณของทรัพย์สิน เครื่องมือ หรือหลักทรัพย์ที่ผู้ซื้อพร้อมจะซื้อในระดับราคาต่าง ๆ มักแสดงบนเส้นโค้งความต้องการซึ่งเป็นการแสดงผลกราฟของปริมาณที่ผู้บริโภคพร้อมจะซื้อในราคาต่าง ๆ โดยทั่วไปเมื่อราคาของทรัพย์สินลดลง ปริมาณที่ต้องการมักจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีผู้ซื้อมากขึ้นที่ดึงดูดด้วยราคาที่ต่ำลง

จุดตัดของเส้นโค้งการจัดหาและความต้องการรู้จักกันในนามของราคาและปริมาณสมดุล นี่คือสถานที่ที่ราคาตลาดถูกกำหนดเพราะเป็นราคาที่ปริมาณการจัดหาเท่ากับปริมาณที่ต้องการ

ในการซื้อขาย การเข้าใจและวิเคราะห์แหล่งจ่ายและความต้องการเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะมีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาของทรัพย์สิน เช่น หุ้น สินค้า หรือสกุลเงิน เมื่อความต้องการสำหรับทรัพย์สินที่เฉพาะเจาะจงมากกว่าการจัดหา ราคาจะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น และเมื่อการจัดหาเกินกว่าความต้องการ ราคามักจะลดลง

แบ่งปันที่นี่

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
th
Scroll to Top