KDNK Perlim

KDNK Prelim” merujuk kepada Keluaran Dalam Negara Kasar Awal, iaitu anggaran awal atau pertama Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) untuk tempoh tertentu, seperti suku (tiga bulan) atau setahun. KDNK ialah ukuran penting bagi aktiviti ekonomi sesebuah negara, merangkumi jumlah nilai semua barangan dan perkhidmatan yang dihasilkan dalam negara.

KDNK Prelim memberikan petunjuk awal prestasi ekonomi negara untuk tempoh tertentu. Data ini digunakan oleh ahli ekonomi, pelabur dan penggubal dasar untuk menilai hala tuju ekonomi dan membuat keputusan pelaburan.

Walau bagaimanapun, adalah penting untuk ambil perhatian bahawa angka KDNK Awal boleh disemak dan diselaraskan apabila data tambahan atau data yang lebih tepat tersedia dalam jadual pelaporan rasmi. Oleh itu, ia mungkin berubah pada peringkat pengesahan seterusnya

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Telegram
ms_MY
Tatal ke Atas