Dasar Privasi

pengenalan

Sebagai sebahagian daripada operasi perniagaan harian kami, kami perlu mengumpul maklumat peribadi daripada pelanggan dan bakal pelanggan kami untuk menyediakan mereka dengan produk dan perkhidmatan kami dan memastikan bahawa kami dapat memenuhi keperluan mereka apabila menyediakan produk dan perkhidmatan ini serta semasa menyediakan mereka maklumat masing-masing.

Privasi anda adalah amat penting kepada kami dan menjadi dasar kami untuk menjaga dan menghormati kerahsiaan maklumat dan privasi individu. Dasar Privasi ini menetapkan cara APX PRIME Ltd ("Syarikat" atau "APX PRIME") mengumpul, menggunakan dan mengurus maklumat peribadi anda yang kami terima oleh anda atau pihak ketiga berkaitan dengan penyediaan perkhidmatan kami kepada anda atau yang kami kumpulkan daripada penggunaan perkhidmatan kami dan/atau laman web kami oleh anda (iaitu, www.apxprime.com) dan/atau mana-mana laman web dan aplikasi lain yang berkaitan termasuk, antara lain, Kawasan Ahli Syarikat. Dasar Privasi juga memberitahu anda tentang hak anda
berkenaan dengan pemprosesan maklumat peribadi anda.

Dasar Privasi kami disemak secara berkala untuk memastikan bahawa sebarang kewajipan dan teknologi baharu, perubahan pada operasi dan amalan perniagaan kami diambil kira, serta ia sentiasa mengikuti perubahan persekitaran kawal selia.
Sebarang maklumat peribadi yang kami pegang akan dikawal oleh Dasar Privasi terkini kami.

Sila ambil perhatian bahawa jika anda adalah pekerja sedia ada dan/atau bekas Syarikat, pemohon kerja, kontraktor Syarikat atau pembekal perkhidmatan pihak ketiga, maklumat peribadi anda akan digunakan berkaitan dengan kontrak pekerjaan anda, atau hubungan kontrak anda. . Dasar Privasi ini digunakan untuk aktiviti pemprosesan yang dilakukan oleh APX PRIME kepada data peribadi pelanggan/bakal pelanggan, pelawat laman web dan pekerjanya. Dasar Privasi ini tidak terpakai kepada tapak web yang dikendalikan oleh mana-mana organisasi lain dan/atau pihak ketiga yang lain.

Siapa kita

APX PRIME Ltd didaftarkan dan dikawal oleh Undang-undang Saint-Vincent dan Grenadines. Sebarang tuntutan undang-undang akan menjadi subjek perbicaraan mahkamah. Alamat sah syarikat ialah First Floor, First Saint Vincent Bank Ltd. Building, James Street, Kingstown, St. Vincent And The Grenadines.

Melindungi Maklumat Peribadi Dan Privasi 

Syarikat menghormati privasi mana-mana pengguna yang mengakses laman webnya, dan oleh itu ia komited untuk mengambil semua langkah yang munasabah untuk melindungi mana-mana pelanggan, pemohon dan pelawat laman web sedia ada atau bakal pelanggan.

Syarikat menyimpan mana-mana data peribadi pelanggan/bakal pelanggan mengikut undang-undang dan peraturan perlindungan data yang berkenaan.

Kami mempunyai langkah dan prosedur teknikal dan organisasi yang perlu dan sesuai untuk memastikan maklumat anda kekal terjamin pada setiap masa. Kami kerap melatih dan meningkatkan kesedaran kepada semua pekerja kami tentang kepentingan mengekalkan, melindungi dan menghormati maklumat peribadi dan privasi anda. Kami menganggap pelanggaran privasi individu sangat serius dan akan mengenakan tindakan tatatertib yang sesuai, termasuk pemecatan jika perlu.

Maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami semasa mendaftarkan diri anda sebagai pengguna tapak Syarikat dan/atau perkhidmatannya diklasifikasikan sebagai maklumat berdaftar, yang dilindungi dalam beberapa cara berbeza. Anda boleh mengakses maklumat berdaftar anda selepas log masuk ke Kawasan Ahli dengan memasukkan nama pengguna dan kata laluan yang anda pilih. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan bahawa kata laluan anda hanya diketahui oleh anda dan tidak didedahkan kepada orang lain.

Maklumat berdaftar disimpan dengan selamat di lokasi yang selamat dan hanya kakitangan yang diberi kuasa mempunyai akses kepadanya melalui nama pengguna dan kata laluan. Semua maklumat peribadi dipindahkan kepada Syarikat melalui sambungan SSL 128-bit yang selamat dan oleh itu semua langkah yang perlu diambil untuk menghalang pihak yang tidak dibenarkan daripada melihat sebarang maklumat tersebut.

Maklumat peribadi yang diberikan kepada Syarikat yang tidak diklasifikasikan sebagai maklumat berdaftar juga disimpan di tempat yang selamat dan boleh diakses oleh kakitangan yang diberi kuasa hanya melalui nama pengguna dan kata laluan.

Penghantaran maklumat melalui internet tidak selalunya selamat sepenuhnya tetapi Syarikat berusaha untuk melindungi data peribadi anda dengan mengambil langkah berjaga-jaga yang serius. Sebaik sahaja kami menerima maklumat anda, kami akan menggunakan prosedur dan ciri keselamatan untuk cuba menghalang akses tanpa kebenaran.

Maklumat Peribadi Kami Kumpul

Untuk membuka akaun dengan kami, anda mesti melengkapkan dan menyerahkan borang permohonan kepada kami terlebih dahulu dengan melengkapkan maklumat yang diperlukan. Dengan melengkapkan borang permohonan ini, anda diminta untuk mendedahkan maklumat peribadi bagi membolehkan Syarikat menilai permohonan anda dan mematuhi peraturan dan peraturan yang berkaitan. Maklumat yang anda berikan juga mungkin digunakan oleh Syarikat untuk memaklumkan anda mengenai perkhidmatannya.

Maklumat yang kami mungkin kumpulkan daripada anda termasuk yang berikut:

 1. Nama penuh, alamat kediaman dan butiran hubungan (cth, alamat e-mel, nombor telefon, faks dsb.);
 2. Tarikh lahir, tempat lahir, jantina, kewarganegaraan;
 3. Maklumat tentang pendapatan dan kekayaan anda, termasuk butiran tentang anda dan sumber
  dana, aset dan liabiliti, maklumat akaun bank, penyata dagangan.
 4. Maklumat dan penyata kewangan;
 5. Baki akaun dagangan, aktiviti dagangan, pertanyaan anda dan maklum balas kami;
 6. Maklumat tentang sama ada anda memegang fungsi awam (PEP) yang terkemuka;
 7. Butiran profesion dan pekerjaan;
 8. Data pengesahan (cth, tandatangan)
 9. Data lokasi;
 10. Prestasi dagangan, pengetahuan dan pengalaman;
 11. Maklumat pengesahan, yang termasuk maklumat yang diperlukan untuk mengesahkan identiti anda seperti pasport atau lesen memandu (contoh juga termasuk maklumat latar belakang yang kami terima tentang anda daripada rekod awam atau daripada entiti lain yang tidak bergabung dengan kami); tambahan pula, kami mungkin mengumpul maklumat lain yang boleh dikenal pasti seperti nombor pengenalan dan/atau nombor pendaftaran Pasport/Cukai; Sebarang maklumat lain yang lazim digunakan untuk mengenal pasti anda dan tentang pengalaman dagangan anda yang berkaitan dengan kami menyediakan perkhidmatan kami kepada anda.

Kami memperoleh maklumat ini dalam beberapa cara melalui penggunaan perkhidmatan kami oleh anda termasuk melalui mana-mana tapak web kami, aplikasi, aplikasi pembukaan akaun, borang pendaftaran demo kami, borang pendaftaran webinar, melanggan kemas kini berita dan daripada maklumat yang disediakan dalam kursus komunikasi perkhidmatan pelanggan yang berterusan. Kami juga mungkin mengumpul maklumat ini tentang anda daripada pihak ketiga seperti melalui sumber yang tersedia secara umum. Kami juga menyimpan rekod tingkah laku dagangan anda, termasuk rekod mengenai perkara berikut:

1. Produk yang anda berdagang dengan kami dan prestasinya;
2. Data sejarah tentang perdagangan dan pelaburan yang telah anda buat termasuk jumlah yang dilaburkan;
3. Keutamaan anda untuk jenis produk dan perkhidmatan tertentu.

Kami mungkin meminta maklumat peribadi lain secara sukarela dari semasa ke semasa (contohnya, melalui penyelidikan pasaran atau tinjauan). Jika anda memilih untuk tidak memberikan maklumat yang kami perlukan untuk memenuhi permintaan anda untuk produk atau perkhidmatan tertentu, kami mungkin tidak dapat memberikan anda produk atau perkhidmatan yang diminta.

Maklumat Peribadi yang Tidak Diminta

Apabila kami menerima maklumat peribadi tentang individu yang tidak diminta oleh kami dan tidak diperlukan untuk penyediaan perkhidmatan kami, kami akan memusnahkan maklumat tersebut dengan selamat (dengan syarat adalah sah dan munasabah untuk kami berbuat demikian).

Asas Sah untuk Memproses Maklumat dan Tujuan Peribadi Anda 

Kami mungkin memproses data peribadi anda berdasarkan asas berikut dan untuk tujuan berikut:

1. Pelaksanaan kontrak

Kami memproses data peribadi untuk menyediakan perkhidmatan dan produk kami, serta maklumat mengenai produk dan perkhidmatan kami berdasarkan hubungan kontrak dengan pelanggan kami (iaitu, untuk melaksanakan kewajipan kontrak kami). Di samping itu, pemprosesan data peribadi berlaku untuk dapat melengkapkan prosedur on-boarding/penerimaan pelanggan kami. Memandangkan perkara di atas, kami perlu mengesahkan identiti anda untuk menerima anda sebagai pelanggan kami dan kami perlu menggunakan butiran tersebut untuk menguruskan akaun dagangan anda dengan kami dengan berkesan untuk memastikan anda mendapat perkhidmatan yang terbaik daripada kami. . Ini mungkin termasuk pihak ketiga yang menjalankan pemeriksaan kredit atau identiti bagi pihak kami. Penggunaan maklumat peribadi anda adalah perlu untuk kami mengetahui siapa anda kerana kami mempunyai kewajipan undang-undang untuk mematuhi kewajipan kawal selia Kenali Pelanggan Anda dan Ketekunan Wajar Pelanggan tertentu.

2. Pematuhan dengan kewajipan undang-undang

Terdapat beberapa kewajipan undang-undang yang berpunca daripada undang-undang berkaitan yang tertakluk kepada kami serta keperluan berkanun (cth, undang-undang anti-pengubahan wang haram, undang-undang perkhidmatan kewangan, undang-undang perbadanan, undang-undang privasi dan undang-undang cukai). Terdapat juga pelbagai pihak berkuasa penyeliaan yang undang-undang dan peraturannya tertakluk kepada kami (cth FSA). Kewajipan dan keperluan sedemikian mengenakan kepada kami aktiviti pemprosesan data peribadi yang diperlukan untuk semakan kredit, pengesahan identiti, pemprosesan pembayaran, pematuhan kepada perintah mahkamah, undang-undang cukai atau kewajipan pelaporan lain dan kawalan anti pengubahan wang haram. Kewajipan ini dikenakan pada pelbagai masa, termasuk pelanggan semasa menaiki pesawat/penerimaan, pembayaran dan semakan sistemik untuk pengurusan risiko.

3. Bagi tujuan menjaga kepentingan yang sah

Kami memproses data peribadi untuk melindungi kepentingan sah yang dilakukan oleh kami atau oleh pihak ketiga. Kepentingan yang sah adalah apabila kami mempunyai sebab perniagaan atau komersial untuk menggunakan maklumat anda. Walaupun begitu, ia tidak semestinya bertentangan dengan apa yang betul dan terbaik untuk anda. Contoh aktiviti pemprosesan tersebut termasuk yang berikut:

• Memulakan tuntutan undang-undang dan menyediakan pembelaan kami dalam prosedur litigasi
• Cara dan proses yang kami laksanakan untuk menyediakan keselamatan IT dan sistem Syarikat, mencegah potensi jenayah, keselamatan aset, kawalan kemasukan dan langkah anti-pencerobohan;
• Menyediakan sistem CCTV (cth, di premis kami atas sebab keselamatan);
• Langkah-langkah untuk mengurus perniagaan dan untuk membangunkan lagi produk dan perkhidmatan;
• Berkongsi data peribadi anda dalam APX PRIME Ltd untuk tujuan mengemas kini/mengesahkan data peribadi anda mengikut rangka kerja pematuhan anti-pengubahan wang haram yang berkaitan;
• Pengurusan Risiko.

4. Anda telah memberikan persetujuan anda

Penyimpanan dan penggunaan data peribadi anda adalah berdasarkan persetujuan anda (selain daripada sebab yang dinyatakan atau tersirat dalam dasar ini apabila persetujuan anda tidak diperlukan). Anda boleh membatalkan persetujuan pada bila-bila masa; walau bagaimanapun, sebarang pemprosesan data peribadi sebelum penerimaan pembatalan anda tidak akan terjejas.

5. Untuk menilai kesesuaian perkhidmatan/produk kami untuk Pelanggan

6. Untuk memberikan anda produk dan perkhidmatan, atau maklumat tentang produk dan perkhidmatan kami, dan untuk menyemak keperluan berterusan anda

Sebaik sahaja anda berjaya membuka akaun dagangan dengan kami, atau melanggan kemas kini atau webinar, kami perlu menggunakan maklumat peribadi anda untuk melaksanakan perkhidmatan kami dan mematuhi kewajipan kami terhadap anda. Ia juga demi kepentingan sah kami untuk memastikan bahawa kami menyediakan produk dan perkhidmatan terbaik supaya kami boleh menyemak keperluan anda secara berkala untuk memastikan anda mendapat manfaat daripada produk dan perkhidmatan terbaik daripada kami.

7. Untuk membantu kami menambah baik produk dan perkhidmatan kami, termasuk perkhidmatan pelanggan, dan membangunkan serta memasarkan produk dan perkhidmatan baharu Kami mungkin dari semasa ke semasa menggunakan maklumat peribadi yang anda berikan melalui penggunaan perkhidmatan dan/atau melalui tinjauan pelanggan untuk membantu kami. menambah baik produk dan perkhidmatan kami. Adalah menjadi kepentingan sah kami untuk menggunakan maklumat peribadi anda dengan cara ini untuk memastikan standard tertinggi apabila menyediakan anda dengan produk dan perkhidmatan kami dan untuk terus menjadi peneraju pasaran dalam industri perkhidmatan kewangan.

8. Untuk membentuk profil tentang anda Kami mungkin dari semasa ke semasa menggunakan maklumat peribadi yang diberikan oleh anda melalui penggunaan perkhidmatan anda dan/atau melalui tinjauan pelanggan untuk membantu kami menambah baik produk dan perkhidmatan kami. Adalah menjadi kepentingan sah kami untuk menggunakan maklumat peribadi anda dengan cara ini untuk cuba memastikan piawaian tertinggi apabila menyediakan anda dengan produk dan perkhidmatan kami dan untuk terus menjadi peneraju pasaran dalam industri perkhidmatan kewangan.

9. Untuk menyiasat atau menyelesaikan pertanyaan atau pertikaian Kami mungkin perlu menggunakan maklumat peribadi yang dikumpul daripada anda untuk menyiasat isu dan/atau menyelesaikan pertikaian dengan anda kerana ia adalah demi kepentingan sah kami untuk memastikan isu dan/atau pertikaian disiasat dan diselesaikan dalam cara yang tepat pada masanya dan cekap.

10. Untuk mematuhi undang-undang yang terpakai, perintah mahkamah, proses kehakiman lain, atau keperluan mana-mana pihak berkuasa kawal selia yang berkenaan

Kami mungkin perlu menggunakan maklumat peribadi anda untuk mematuhi mana-mana undang-undang dan peraturan yang berkenaan, perintah mahkamah atau proses kehakiman lain, atau keperluan mana-mana pihak berkuasa kawal selia yang berkenaan. Kami melakukan ini bukan sahaja untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami tetapi kerana ia juga mungkin menjadi kepentingan sah kami untuk berbuat demikian.

11. Untuk menghantar tinjauan kepada anda

Dari semasa ke semasa, kami mungkin menghantar tinjauan kepada anda sebagai sebahagian daripada proses maklum balas pelanggan kami. Adalah menjadi kepentingan sah kami untuk meminta maklum balas sedemikian untuk cuba memastikan kami menyediakan perkhidmatan dan produk kami pada standard tertinggi. Walau bagaimanapun, kami mungkin, dari semasa ke semasa, juga meminta anda untuk mengambil bahagian dalam tinjauan lain dan jika anda bersetuju untuk mengambil bahagian dalam tinjauan lain, kami bergantung pada persetujuan anda untuk menggunakan maklumat peribadi yang kami kumpulkan sebagai sebahagian daripada tinjauan tersebut. Semua jawapan kepada mana-mana tinjauan yang kami hantar sama ada untuk maklum balas pelanggan atau sebaliknya akan diagregatkan dan dinyahperibadi sebelum keputusan tinjauan dikongsi dengan mana-mana pihak ketiga.

12. Analisis data

Halaman tapak web dan e-mel kami mungkin mengandungi suar web atau tag piksel atau apa-apa jenis alat analisis data lain yang serupa yang membolehkan kami menjejaki penerimaan surat-menyurat dan mengira bilangan pengguna yang telah melawat halaman web kami atau membuka surat-menyurat kami. Mengapa boleh mengagregatkan maklumat peribadi anda (seperti sejarah dagangan) dengan maklumat peribadi pelanggan kami yang lain secara tanpa nama (iaitu, dengan pengenalan peribadi anda dialih keluar) supaya analisis statistik yang lebih teliti bagi corak umum boleh membawa kepada kami menyediakan lebih baik produk dan servis. Jika maklumat peribadi anda dirahsiakan sepenuhnya, kami tidak memerlukan asas undang-undang kerana maklumat tersebut tidak lagi membentuk maklumat peribadi. Jika maklumat peribadi anda bukan dalam bentuk tanpa nama, adalah demi kepentingan sah kami untuk terus menilai maklumat peribadi tersebut untuk memastikan produk dan perkhidmatan yang kami sediakan adalah berkaitan dengan pasaran.

13. Tujuan pemasaran

Kami mungkin memproses maklumat peribadi anda untuk menghantar komunikasi pemasaran kepada anda melalui e-mel atau telefon atau borang lain yang dipersetujui (termasuk kempen media sosial) untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat terkini tentang produk dan perkhidmatan kami yang terkini. Jika kami menghantar komunikasi pemasaran kepada anda, kami sama ada akan berbuat demikian berdasarkan persetujuan anda atau jika ia demi kepentingan sah kami. Kami tidak akan mendedahkan maklumat anda kepada mana-mana pihak luar untuk tujuan membenarkan mereka memasarkan terus kepada anda.

14. Tujuan perniagaan dalaman dan penyimpanan rekod

Kami mungkin perlu memproses maklumat peribadi anda untuk tujuan perniagaan dan penyelidikan dalaman serta untuk tujuan penyimpanan rekod. Pemprosesan sedemikian adalah untuk kepentingan sah kami sendiri dan diperlukan untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami. Ini mungkin termasuk sebarang komunikasi yang kami ada dengan anda berhubung dengan perkhidmatan dan produk yang kami sediakan kepada anda dan hubungan kami dengan anda. Kami juga akan menyimpan rekod untuk memastikan anda mematuhi kewajipan kontrak anda menurut perjanjian yang mengawal hubungan kami dengan anda.

15. Pemberitahuan undang-undang

Selalunya undang-undang memerlukan kami menasihati anda tentang perubahan tertentu pada produk atau perkhidmatan atau undang-undang. Kami mungkin perlu memaklumkan anda tentang perubahan pada terma atau ciri produk atau perkhidmatan kami. Kami perlu memproses maklumat peribadi anda untuk menghantar pemberitahuan undang-undang ini kepada anda. Anda akan terus menerima maklumat ini daripada kami walaupun anda memilih untuk tidak menerima maklumat pemasaran langsung daripada kami.

16. Penstrukturan semula korporat

Jika kami menjalani penstrukturan semula korporat atau sebahagian, atau jika semua perniagaan kami diperoleh oleh pihak ketiga, kami mungkin perlu menggunakan maklumat peribadi anda bersama-sama dengan penstrukturan semula atau pemerolehan itu. Penggunaan sedemikian mungkin melibatkan perkongsian maklumat anda sebagai sebahagian daripada pertanyaan atau pendedahan usaha wajar menurut perjanjian undang-undang. Adalah menjadi kepentingan sah kami untuk menggunakan maklumat anda dengan cara ini, dengan syarat kami mematuhi sebarang kewajipan undang-undang/peraturan yang kami ada terhadap anda.

Pendedahan Maklumat Peribadi Anda

Syarikat tidak boleh mendedahkan sebarang maklumat sulit pelanggannya kepada pihak ketiga, kecuali:

• Setakat yang diperlukan untuk berbuat demikian menurut mana-mana undang-undang, peraturan dan/atau peraturan yang terpakai;
• Jika ada kewajipan kepada orang ramai untuk mendedahkan;
• Jika kepentingan perniagaan kami yang sah memerlukan pendedahan; atau
• Atas permintaan anda atau dengan persetujuan anda atau kepada Orang yang diterangkan dalam polisi ini.

Syarikat akan berusaha untuk membuat pendedahan sedemikian atas dasar 'perlu-tahu', melainkan diarahkan sebaliknya oleh pihak berkuasa kawal selia. Dalam keadaan sedemikian, Syarikat akan memberitahu pihak ketiga mengenai sifat sulit mana-mana maklumat sedemikian.

Sebagai sebahagian daripada menggunakan data peribadi anda untuk tujuan yang dinyatakan di atas, Syarikat mungkin mendedahkan maklumat peribadi anda kepada yang berikut:

• Mana-mana ahli APX PRIME Ltd, yang bermaksud bahawa mana-mana syarikat induk utama kami dan anak syarikat masing-masing boleh menerima maklumat sedemikian;
• Rakan sekutu dan penyedia perkhidmatan kami, untuk tujuan perniagaan, termasuk pihak ketiga seperti penyedia perkhidmatan perniagaan dan penasihat pakar yang telah dikontrak untuk memberikan kami perkhidmatan pentadbiran, kewangan, perundangan, cukai, pematuhan, insurans, penyelidikan atau lain-lain;
• Pengenalan perniagaan dengan siapa kita mempunyai hubungan perniagaan bersama;
• Pihak perniagaan, penyedia kredit, mahkamah, tribunal dan pihak berkuasa kawal selia seperti yang dipersetujui atau dibenarkan oleh undang-undang;
• Penyedia perkhidmatan pembayaran (PSP) dan/atau institusi perbankan berhubung dengan isu yang dibangkitkan mengenai deposit/pengeluaran ke/dari akaun(-akaun) dagangan yang dipegang dengan Syarikat dan/atau untuk tujuan memulakan penyiasatan mengenai perkara tersebut (cth, ketiga deposit parti);
• Sesiapa yang diberi kuasa oleh anda. Jika Syarikat mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak perniagaan, seperti syarikat pemprosesan kad atau bank, untuk melaksanakan perkhidmatan yang diminta oleh pelanggan, pihak ketiga tersebut boleh menyimpan maklumat anda untuk mematuhi kewajipan undang-undang dan kewajipan mereka yang lain.

Secara amnya, kami menghendaki organisasi di luar APX PRIME Ltd yang mengendalikan atau mendapatkan maklumat peribadi untuk mengakui kerahsiaan maklumat ini, berjanji untuk menghormati hak privasi mana-mana individu dan mematuhi semua undang-undang perlindungan data yang berkaitan dan Dasar Privasi ini. Pembekal perkhidmatan pihak ketiga seperti agensi rujukan kredit (jika dan apabila berkenaan) boleh menyimpan rekod sebarang carian yang dilakukan bagi pihak kami dan boleh menggunakan butiran carian untuk membantu syarikat lain melakukan carian mereka. Sila ambil perhatian bahawa penggunaan maklumat peribadi anda oleh pihak ketiga luar yang bertindak sebagai pengawal data maklumat peribadi anda tidak dilindungi oleh Dasar Privasi ini dan tidak tertakluk kepada piawaian dan prosedur privasi kami.

Pelanggan menerima dan bersetuju bahawa Syarikat boleh, dari semasa ke semasa, menganalisis data yang dikumpul semasa melawati laman web kami atau melalui cara lain, seperti soal selidik, untuk tujuan statistik untuk menambah baik aktiviti perniagaan Syarikat. 

Maklumat yang Dikumpul daripada penggunaan Perkhidmatan Kami oleh Anda 

Sistem penjejakan yang digunakan pada tapak web Syarikat mungkin mengumpul data peribadi anda untuk mengoptimumkan perkhidmatan yang diberikan kepada pelanggan/bakal pelanggan. Laman web mengumpul maklumat dengan cara berikut:

• Maklumat peranti
• Dengan mengenali peranti anda yang digunakan untuk mengakses dan menggunakan tapak web Syarikat, kami boleh memberikan anda versi tapak web kami yang paling sesuai.
• Log maklumat
• Mengelog tingkah laku tertentu di tapak membolehkan syarikat menjejaki tindakan pengguna dan oleh itu menyelesaikan masalah yang mungkin berlaku.
• Maklumat lokasi
• Menggunakan alamat IP anda membantu kami menyetempatkan kandungan tapak web kami, yang kami sediakan kepada anda berdasarkan negara anda, dan meningkatkan pengalaman pengguna anda di tapak kami.
• Kuki
• Kuki ialah fail teks dengan sejumlah kecil data yang dihantar dari tapak web kami ke penyemak imbas anda dan disimpan pada pemacu keras komputer anda. Kuki membantu kami meningkatkan prestasi tapak web kami dan pengalaman pelawat tapak web kami, menjejaki perujuk anda dan menambah baik kempen pengiklanan masa hadapan kami.
• Storan tempatan
• Anda mesti menyerahkan dokumen pengesahan kepada kami melalui Kawasan Ahli Syarikat untuk mengaktifkan akaun dagangan anda. Dokumen ini dihantar melalui sambungan SSL 128-bit yang selamat dan disimpan di lokasi yang selamat.

biskut

Kuki Internet ialah cebisan kecil data yang dihantar dari tapak web kami ke penyemak imbas anda dan disimpan pada pemacu keras komputer anda apabila menggunakan tapak web kami, dan ia mungkin termasuk nombor pengenalan unik. Tujuan mengumpul maklumat ini adalah untuk memberikan anda pengalaman yang lebih relevan dan berkesan di laman web kami, termasuk pembentangan halaman web kami mengikut keperluan atau pilihan anda.

Kuki kerap digunakan di banyak tapak web di internet, dan anda boleh memilih sama ada dan cara kuki akan diterima dengan menukar pilihan dan pilihan anda dalam penyemak imbas anda. Anda mungkin tidak dapat mengakses beberapa bahagian tapak web kami jika anda memilih untuk melumpuhkan penerimaan kuki dalam penyemak imbas anda, terutamanya dalam Kawasan Ahli Syarikat dan bahagian selamat lain di tapak web kami. Oleh itu, kami mengesyorkan anda untuk membolehkan penerimaan kuki untuk mendapat manfaat daripada semua perkhidmatan dalam talian kami.

Tambahan pula, kami menggunakan kuki untuk ciri pemasaran semula untuk membolehkan kami menghubungi pengguna yang pernah melawati tapak web kami sebelum ini dan telah menunjukkan minat terhadap produk dan perkhidmatan kami. Secara berkala, kami mungkin menggunakan vendor pihak ketiga, seperti Google dan AdRoll, untuk memaparkan iklan kami melalui Internet kepada anda, berdasarkan penggunaan tapak web kami sebelum ini. Anda boleh menarik diri daripada penggunaan kuki khusus ini pada bila-bila masa dengan melawati halaman Tetapan Iklan Google dan halaman tarik diri DoubleClick atau apabila mereka mengemas kini kemudahan tersebut kemudian.

Syarikat menggunakan kuki ID sesi dan kuki berterusan. Kuki ID sesi tamat tempoh selepas jumlah yang ditetapkan masa atau apabila tetingkap penyemak imbas ditutup. Kuki yang berterusan kekal pada cakera keras anda untuk masa yang lama tempoh. Anda boleh mengalih keluar kuki berterusan dengan mengikut arahan yang diberikan dalam fail 'Bantuan' pelayar web anda. Untuk butiran lanjut tentang dasar kuki kami dan cara kuki kami berfungsi, baca Dasar Kuki kami di sini

Bagaimana kami mendapatkan persetujuan anda

Di mana penggunaan maklumat peribadi anda oleh kami memerlukan persetujuan anda, persetujuan tersebut akan diberikan mengikut terma bertulis yang jelas yang mengawal hubungan perniagaan kami (yang boleh didapati di laman web kami seperti yang dipinda dari semasa ke semasa). Jika kami bergantung pada persetujuan anda sebagai asas undang-undang kami untuk menyimpan dan memproses maklumat peribadi anda, anda mempunyai hak untuk menarik balik kebenaran itu pada bila-bila masa dengan menghubungi kami menggunakan butiran hubungan yang ditetapkan dalam Dasar Privasi ini.

Hak anda mengenai maklumat peribadi anda

Hak yang mungkin tersedia untuk anda berhubung dengan maklumat peribadi yang kami pegang tentang anda dinyatakan di bawah. Dengan syarat bertulis nyata yang mengawal hubungan perniagaan kami (yang boleh didapati di tapak web kami sebagaimana yang dipinda dari semasa ke semasa). Jika kami bergantung pada persetujuan anda sebagai asas undang-undang kami untuk menyimpan dan memproses maklumat peribadi anda, anda mempunyai hak untuk menarik balik kebenaran itu pada bila-bila masa dengan menghubungi kami menggunakan butiran hubungan yang ditetapkan dalam Dasar Privasi ini.

Maklumat dan Akses

Jika anda bertanya kepada kami, kami akan mengesahkan sama ada kami sedang memproses maklumat peribadi anda dan, jika ya, maklumat yang kami proses dan, jika diminta, memberikan anda salinan maklumat peribadi tersebut (bersama dengan butiran lain tertentu) dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh permintaan anda. Jika anda memerlukan salinan tambahan, kami mungkin perlu mengenakan bayaran pentadbiran yang berpatutan.

Pembetulan

Adalah penting bagi kami bahawa maklumat peribadi anda adalah terkini. Kami akan mengambil semua langkah yang munasabah untuk memastikan maklumat peribadi anda kekal tepat, lengkap dan terkini. Jika maklumat peribadi yang kami pegang tentang anda tidak tepat atau tidak lengkap, anda berhak untuk membetulkannya. Jika kami telah mendedahkan maklumat peribadi anda kepada orang lain, kami akan memberitahu mereka tentang pembetulan jika boleh. Jika anda meminta kami, jika boleh dan sah untuk berbuat demikian, kami juga akan memberitahu anda dengan siapa kami telah berkongsi maklumat peribadi anda supaya anda boleh menghubungi mereka secara terus.

Anda boleh memberitahu kami pada bila-bila masa bahawa butiran peribadi anda telah berubah dengan menghantar e-mel kepada kami di support@apxprime.com. Syarikat akan menukar maklumat peribadi anda mengikut arahan anda. Untuk meneruskan permintaan sedemikian, dalam beberapa kes kami mungkin memerlukan dokumen sokongan daripada anda sebagai bukti, iaitu maklumat peribadi yang kami perlu simpan untuk tujuan kawal selia atau undang-undang.

Pemadaman

Anda boleh meminta kami untuk memadam atau mengalih keluar maklumat peribadi anda dalam keadaan tertentu seperti jika kami tidak lagi memerlukannya atau anda menarik balik kebenaran anda (jika berkenaan) dengan syarat kami tidak mempunyai kewajipan undang-undang untuk mengekalkan data tersebut. Permintaan sedemikian akan tertakluk kepada sebarang had pengekalan yang kami perlu patuhi menurut undang-undang dan peraturan yang terpakai dan tertakluk kepada bahagian 'Penyimpanan Maklumat Peribadi Anda dan Tempoh Pengekalan'. Jika kami telah mendedahkan maklumat peribadi anda kepada orang lain, kami akan membenarkan
mereka tahu tentang pemadaman di mana mungkin. Jika anda meminta kami, jika boleh dan sah untuk berbuat demikian, kami juga akan memberitahu anda dengan siapa kami telah berkongsi maklumat peribadi anda supaya anda boleh menghubungi mereka secara terus.

Sekatan pemprosesan 

Anda boleh meminta kami untuk 'menyekat' atau menyekat pemprosesan data peribadi anda dalam keadaan tertentu seperti jika anda membantah ketepatan maklumat peribadi tersebut atau membantah kami memprosesnya. Ia tidak akan menghalang kami daripada menyimpan maklumat peribadi anda. Kami akan memaklumkan anda sebelum kami memutuskan untuk tidak bersetuju dengan sebarang sekatan yang diminta. Jika kami telah mendedahkan maklumat peribadi anda kepada orang lain, kami akan memaklumkan tentang sekatan itu jika boleh. Jika anda meminta kami, jika boleh dan sah untuk berbuat demikian, kami juga akan memberitahu anda dengan siapa kami telah berkongsi maklumat peribadi anda supaya anda boleh menghubungi mereka secara terus.

Bantahan

Anda boleh meminta kami berhenti memproses maklumat peribadi anda, dan kami akan berbuat demikian, jika kami:

• Bergantung pada kepentingan sah kami sendiri atau orang lain untuk memproses maklumat peribadi anda kecuali jika kami boleh menunjukkan alasan undang-undang yang menarik untuk pemprosesan;
• Memproses maklumat peribadi anda untuk pemasaran langsung; atau
• Memproses maklumat peribadi anda untuk penyelidikan melainkan kami percaya secara munasabah pemprosesan sedemikian adalah perlu atau berhemat untuk melaksanakan tugas yang dijalankan demi kepentingan awam (seperti oleh agensi kawal selia atau penguatkuasaan).

Pembuatan keputusan dan pemprofilan automatik

Jika kami telah membuat keputusan tentang anda berdasarkan semata-mata pada proses automatik (cth melalui pemprofilan automatik) yang menjejaskan keupayaan anda untuk menggunakan perkhidmatan atau mempunyai kesan lain yang ketara kepada anda, anda boleh meminta untuk tidak tertakluk kepada keputusan sedemikian melainkan kami boleh menunjukkan kepada anda bahawa keputusan sedemikian adalah perlu untuk memasuki, atau melaksanakan, kontrak antara anda dan kami. Walaupun keputusan diperlukan untuk memasuki atau melaksanakan kontrak, anda boleh menentang keputusan itu dan memerlukan campur tangan manusia. Kami mungkin tidak dapat menawarkan perkhidmatan atau produk kami dengan anda, jika kami bersetuju dengan permintaan tersebut (iaitu menamatkan hubungan kami dengan anda).

Pilihan untuk menarik diri daripada mengumpul maklumat peribadi anda

Pilihan untuk menarik diri daripada mengumpul maklumat peribadi anda Jika anda tidak mahu kami menggunakan maklumat peribadi anda, anda mesti memaklumkan Syarikat dengan menghantar e-mel ke support@apxprime.com. Jika anda memutuskan untuk berbuat demikian, kami mungkin tidak dapat terus memberikan maklumat, perkhidmatan dan/atau produk yang diminta oleh anda dan kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda dalam hal ini.

Penafian Undang-undang

Syarikat mungkin mendedahkan maklumat peribadi anda yang boleh dikenal pasti seperti yang dikehendaki oleh peraturan dan peraturan dan apabila Syarikat percaya bahawa pendedahan itu perlu untuk melindungi hak kami dan/atau untuk mematuhi sebarang prosiding, perintah mahkamah, proses undang-undang yang disampaikan atau menurut kerajaan, antara kerajaan atau lain-lain. badan kawal selia. Syarikat tidak akan bertanggungjawab atas penyalahgunaan atau kehilangan maklumat peribadi atau sebaliknya di laman web (-laman) Syarikat yang Syarikat tidak mempunyai akses atau kawalan ke atas. Syarikat tidak akan bertanggungjawab ke atas penggunaan maklumat peribadi anda yang menyalahi undang-undang atau tidak dibenarkan kerana penyalahgunaan atau salah letak kata laluan anda, campur tangan cuai atau berniat jahat dan/atau sebaliknya oleh anda atau disebabkan oleh perbuatan atau peninggalan anda atau orang yang diberi kuasa oleh anda (sama ada itu kebenaran dibenarkan oleh syarat perhubungan undang-undang kami dengan anda atau tidak).

Perubahan dalam Dasar Privasi ini

Dasar Privasi kami disemak dari semasa ke semasa untuk mengambil kira undang-undang dan teknologi baharu, perubahan pada operasi dan amalan kami, dan untuk memastikan ia kekal sesuai dengan perubahan persekitaran. Jika kami memutuskan untuk menukar Dasar Privasi kami, kami akan menyiarkan perubahan tersebut pada Dasar Privasi ini dan tempat lain yang kami anggap sesuai supaya anda mengetahui maklumat yang kami kumpulkan, cara kami menggunakannya, dan dalam keadaan apa, jika ada, kami dedahkan. ia.

Jika anda mempunyai aduan 

Jika anda mempunyai kebimbangan tentang mana-mana aspek amalan privasi kami, anda boleh menyerahkan aduan. Ini akan diambil tindakan segera. Untuk membuat aduan, sila hubungi kami melalui e-mel di support@apxprime.com.

Bagaimana untuk menghubungi kami 

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai Dasar Privasi ini, sila e-mel kami di support@apxprime.com .

ms_MY
Tatal ke Atas