Indeks Harga Pengeluar (PPI)

Indeks Harga Pengeluar (PPI) ialah ukuran statistik yang mengukur purata perubahan dari semasa ke semasa dalam harga jualan yang diterima oleh pengeluar domestik untuk barangan dan perkhidmatan mereka. Ia digunakan untuk menjejak dan menganalisis arah aliran inflasi di peringkat pengeluar atau borong sesebuah ekonomi.

Perkara utama mengenai Indeks Harga Pengeluar (PPI) adalah seperti berikut:

  1. Tujuan: PPI digunakan terutamanya untuk memantau tekanan inflasi dalam sektor pengeluaran dan pembuatan sesebuah ekonomi. Ia membantu menilai bagaimana harga barangan dan perkhidmatan yang dijual oleh pengeluar berubah dari semasa ke semasa.

  2. Komponen: PPI menjejaki perubahan harga untuk sekumpulan barangan dan perkhidmatan yang mewakili, selalunya diklasifikasikan ke dalam pelbagai kategori industri. Barangan dan perkhidmatan ini dipilih untuk mewakili keratan rentas ekonomi.

  3. Pengiraan: Indeks dikira dengan membandingkan harga semasa bagi barangan dan perkhidmatan yang dipilih dengan harga mereka dalam tahun asas yang dipilih. Peratusan perubahan dalam harga ini dari semasa ke semasa digunakan untuk menentukan PPI.

  4. Kategori: Data PPI boleh dipecahkan kepada kategori yang berbeza, seperti barang siap, barang perantaraan dan barang mentah. Kategori ini mencerminkan peringkat pengeluaran yang berbeza, dengan barangan siap menjadi produk akhir yang sedia untuk dijual kepada pengguna.

  5. Petunjuk Utama: PPI dianggap sebagai penunjuk ekonomi utama kerana ia sering memberikan isyarat awal potensi inflasi atau deflasi dalam ekonomi yang lebih luas. Perubahan dalam harga pengeluar akhirnya boleh memberi kesan kepada harga pengguna.

  6. Dasar dan Pembuatan Keputusan Perniagaan: Data PPI digunakan oleh pembuat dasar, perniagaan dan ahli ekonomi untuk membuat keputusan termaklum. Sebagai contoh, bank pusat boleh menggunakan aliran PPI untuk membantu membimbing dasar monetari, dan perniagaan boleh menggunakan data PPI untuk menilai kos pengeluaran dan strategi penetapan harga.

Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa Indeks Harga Pengeluar melengkapkan satu lagi indeks harga yang digunakan secara meluas dipanggil Indeks Harga Pengguna (CPI). Walaupun PPI memberi tumpuan kepada harga yang diterima oleh pengeluar, CPI mengukur purata perubahan harga yang dibayar oleh pengguna bandar untuk sekumpulan barangan dan perkhidmatan pengguna. Kedua-dua indeks adalah alat yang berharga untuk memahami arah aliran inflasi dalam ekonomi.

KONGSI DI SINI

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
ms_MY
Tatal ke Atas